GB Life Luxembourg - De voordelen van Luxemburg

De wereldwijde reputatie van Luxemburg in de financiële sector is het afgelopen decennium gestaag verbeterd en zijn politieke, economische en fiscale stabiliteit en AAA-rating (S&P’s) maken het vandaag tot een van de belangrijkste financiële centra ter wereld.

Luxemburg is vandaag het kloppende hart van private banking in Europa, het grootste beheer- en administratiecentrum voor beleggingsfondsen buiten de VS en de hoofdstad van de pan-Europese internationale levensverzekeringsbranche.

Een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij biedt beleggers belangrijke voordelen:

Een fiscaal vriendelijk klimaat

Rente, inkomsten, dividenden en meerwaarden van levensverzekeringsfondsen worden in Luxemburg herbelegd voor aftrek van belastingen. Bovendien kunnen op basis van de vele belastingverdragen (81) sommige bronbelastingen worden teruggevorderd. Hoewel de fiscale situatie van een klant uiteindelijk afhankelijk is van de regels in zijn land van woonplaats, vormt de belastingvrije status van Luxemburgse levensverzekeringsfondsen een aanzienlijk voordeel.

De beste beschermingsregeling voor beleggers in Europa

De Luxemburgse wetgeving biedt de houders van een levensverzekeringspolis volledige bescherming. Het grootste voordeel van deze beschermingsregeling is de wettelijke verplichting dat alle activa van beleggers worden geplaatst bij een onafhankelijke depotbank die door de levensverzekeringsmaatschappij wordt aangesteld en door de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector is goedgekeurd. Dit beschermingssysteem staat bekend als de ‘veiligheidsdriehoek’. Het garandeert dat de activa van de polis juridisch gescheiden zijn van de activa van de verzekeringsmaatschappij, wat betekent dat de schuldeisers van de verzekeraar geen aanspraak kunnen maken op de activa van de polis. Bovendien mag de depotbank de activa van de klanten alleen aanwenden voor de beoogde beleggingen en is ze wettelijk verplicht de belangen van de verzekeringnemers te beschermen. De Luxemburgse regelgeving past de Europese richtlijnen toe.

De ‘veiligheidsdriehoek’

GB Life Luxembourg S.A.

 • Goedgekeurd door en onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector (CAA)
 • Geeft alle activa van verzekeringnemers in bewaring aan een onafhankelijke depotbank
 • Houdt een register bij van alle activa (‘permanente inventaris’), dat driemaandelijks aan het CAA wordt voorgelegd
 • Bewaart te allen tijde een veilige en ruime wettelijke solvabiliteitsmarge
 • Houdt alle activa van verzekeringnemers gescheiden van de activa van GB Life Luxembourg
 • Beschermt de activa van verzekeringnemers in geval van een faillissement van GB Life Luxembourg
Triangle-de-Securite-NL

Commissariat aux Assurances (CAA) – de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector

 • Is verantwoordelijk voor het toezicht op het Luxemburgse verzekeringswezen
 • Keurt de benoeming van de depotbank goed
 • Controleert regelmatig de activa van de verzekeringnemers en hoe deze worden belegd
 • Houdt toezicht op de solvabiliteit van de verzekeringsmaatschappijen
 • Heeft de bevoegdheid om opdracht te geven bankrekeningen met in bewaring gegeven activa van verzekeringnemers te ‘bevriezen’

De depothoudende bank

 • Is volledig onafhankelijk van GB Life Luxembourg
 • Houdt de effecten van klanten (beleggingsfondsen, aandelen, obligaties enz.) aan op gescheiden rekeningen buiten de balans van de bank
 • Als de bank failliet gaat, blijven die effecten op gescheiden klantenrekeningen staan
 • Verzekeringnemers hebben voorrangsrechten op de activa op de gescheiden rekeningen
 • Deposito’s in contanten worden niet gescheiden van de activa van de bank en zijn blootgesteld aan een potentieel risico. Contanten aangehouden in geldmarktfondsen worden echter wel beschouwd als effecten en beschermd
 • Kan de bewaring delegeren, maar blijft volledig aansprakelijk voor de bescherming van de activa van de verzekeringnemer
 • Indien het CAA tot bevriezing beveelt, zijn geen bewegingen op bewaarrekeningen toegestaan zonder de voorafgaande goedkeuring van het CAA