De voordelen van Luxemburg

De wereldwijde reputatie van Luxemburg in de financiële sector is het afgelopen decennium gestaag verbeterd en zijn politieke, economische en fiscale stabiliteit en AAA-rating (S&P’s) maken het vandaag tot een van de belangrijkste financiële centra ter wereld.

Luxemburg is vandaag het kloppende hart van private banking in Europa, het grootste beheer- en administratiecentrum voor beleggingsfondsen buiten de VS en de hoofdstad van de pan-Europese internationale levensverzekeringsbranche.

Een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij biedt beleggers belangrijke voordelen:

Een fiscaal vriendelijk klimaat

Rente, inkomsten, dividenden en meerwaarden van levensverzekeringsfondsen worden in Luxemburg herbelegd voor aftrek van belastingen. Bovendien kunnen op basis van de vele belastingverdragen (81) sommige bronbelastingen worden teruggevorderd. Hoewel de fiscale situatie van een klant uiteindelijk afhankelijk is van de regels in zijn land van woonplaats, vormt de belastingvrije status van Luxemburgse levensverzekeringsfondsen een aanzienlijk voordeel.

De beste beschermingsregeling voor beleggers in Europa

De Luxemburgse wetgeving biedt de houders van een levensverzekeringspolis volledige bescherming. Het grootste voordeel van deze beschermingsregeling is de wettelijke verplichting dat alle activa van beleggers worden geplaatst bij een onafhankelijke depotbank die door de levensverzekeringsmaatschappij wordt aangesteld en door de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector is goedgekeurd. Dit beschermingssysteem staat bekend als de ‘veiligheidsdriehoek’. Het garandeert dat de activa van de polis juridisch gescheiden zijn van de activa van de verzekeringsmaatschappij, wat betekent dat de schuldeisers van de verzekeraar geen aanspraak kunnen maken op de activa van de polis. Bovendien mag de depotbank de activa van de klanten alleen aanwenden voor de beoogde beleggingen en is ze wettelijk verplicht de belangen van de verzekeringnemers te beschermen. De Luxemburgse regelgeving past de Europese richtlijnen toe.

De ‘veiligheidsdriehoek’

GB Life Luxembourg S.A.

 • Goedgekeurd door en onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector (CAA)
 • Geeft alle activa van verzekeringnemers in bewaring aan een onafhankelijke depotbank
 • Houdt een register bij van alle activa (‘permanente inventaris’), dat driemaandelijks aan het CAA wordt voorgelegd
 • Bewaart te allen tijde een veilige en ruime wettelijke solvabiliteitsmarge
 • Houdt alle activa van verzekeringnemers gescheiden van de activa van GB Life Luxembourg
 • Beschermt de activa van verzekeringnemers in geval van een faillissement van GB Life Luxembourg
Triangle-de-Securite-NL

Commissariat aux Assurances (CAA) – de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector

 • Is verantwoordelijk voor het toezicht op het Luxemburgse verzekeringswezen
 • Keurt de benoeming van de depotbank goed
 • Controleert regelmatig de activa van de verzekeringnemers en hoe deze worden belegd
 • Houdt toezicht op de solvabiliteit van de verzekeringsmaatschappijen
 • Heeft de bevoegdheid om opdracht te geven bankrekeningen met in bewaring gegeven activa van verzekeringnemers te ‘bevriezen’

De depothoudende bank

 • Is volledig onafhankelijk van GB Life Luxembourg
 • Houdt de effecten van klanten (beleggingsfondsen, aandelen, obligaties enz.) aan op gescheiden rekeningen buiten de balans van de bank
 • Als de bank failliet gaat, blijven die effecten op gescheiden klantenrekeningen staan
 • Verzekeringnemers hebben voorrangsrechten op de activa op de gescheiden rekeningen
 • Deposito’s in contanten worden niet gescheiden van de activa van de bank en zijn blootgesteld aan een potentieel risico. Contanten aangehouden in geldmarktfondsen worden echter wel beschouwd als effecten en beschermd
 • Kan de bewaring delegeren, maar blijft volledig aansprakelijk voor de bescherming van de activa van de verzekeringnemer
 • Indien het CAA tot bevriezing beveelt, zijn geen bewegingen op bewaarrekeningen toegestaan zonder de voorafgaande goedkeuring van het CAA

Marc Stevens

Marketing & Distribution Directeur (Chief Marketing & Distribution Officer)

Marc Stevens heeft een jarenlange ervaring in de internationale verzekeringssector. Hij werkte voor ABB Insurances en OHRA Leven (Delta Lloyd Life) tot hij commercieel directeur werd. Hij was General Manager bij VITIS LIFE en vervolgens CEO van OneLife Luxembourg. Hij is gasthoogleraar aan de master in persoonlijke financiële planning aan de managementschool van de Universiteit van Antwerpen. Marc behaalde een graad in criminologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en een postdoctoraal diploma in Marketing aan de Business School van de Universiteit van Antwerpen.

Adam Joseph

Chief Actuary Officer (CAO)

Adam Joseph heeft 15 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, waaronder door functies in vermogensbeheer, actuariële consultancy, risicomanagement en fusies en overnames in het bedrijfsleven. Adam Joseph sloot zich in januari 2018 aan bij GB Life Luxembourg als hoofdaccountant. Adam begon zijn carrière met onderzoek naar vermogensbeheer en bedrijfsfinanciering. Sinds 2007 is Adam onlosmakelijk verbonden geweest met Solvency II – van het ondersteunen van de technische en strategische Solvency II rapporten/activiteiten van het CRO Forum tot het spelen van een sleutelrol in de transitie van het economisch kader van ING/NN Groep naar een Solvency II risico- en kapitaalkader. In zijn laatste functie werkte Adam als directeur in bedrijfsfinanciering van NN Groep voor de bedrijfsfusies en -overnames van de groep. Adam studeerde in 2001 af aan de Rhodes Universiteit, Zuid-Afrika.

José Bustillo

Operationeel manager (Chief Operations Officer, COO)

José Bustillo heeft jarenlange ervaring in het managen en controleren van grote en complexe projecten in backofficeomgevingen. Hij trad in 2017 aan als operationeel manager bij GB Life Luxembourg, nadat hij meer dan 30 jaar ervaring opgedaan had in de financiële sector, waaronder bij Euroclear. Voor hij toetrad tot het managementteam van GB Life, was José partner bij een consultancybedrijf dat zich specialiseerde in risicomanagement, nu onderdeel van McKinsey & Company. Zijn belangrijkste zwaartepunt lag bij Solvency II. José studeerde af in civiele techniek aan de Université Libre de Bruxelles.

Gaëlle Leclaire

Hoofd risico & compliance (Chief Risk and Compliance Officer)

Gaëlle Leclaire heeft 20 jaar ervaring in de levensverzekeringenbranche. Ze begon haar carrière als accountant in Frankrijk voordat ze naar Luxemburg verhuisde. Ze werkte eerder voor Mazars, PWC en ABN AMRO Life S.A. Ze kwam in 2008 bij GB Life Luxembourg en trad in 2009 als financieel directeur toe tot de Raad van bestuur. Ze nam de positie van operationeel directeur in 2015 over, en was toen ook verantwoordelijk voor productmanangement.
In 2017 nam ze binnen GB Life Luxembourg de positie van hoofd juridisch adviseur en compliance over. Gaëlle is afgestudeerd aan een Business School en heeft beroepscertificaten in accountancy en financiën.

Will Romero

Lid van het Bestuur

Will heeft leidinggevende posities vervuld bij Financial Guaranty, Benfield, Swiss RE, Ernst & Young en New York Life. Recentelijk ontwikkelde hij Factor Re, een lowcost financieringsconstructie voor de embedded value in levensverzekeringsportefeuilles. Will behaalde zijn BA cum laude aan de Yale Universiteit, werd meester in de rechten aan de Universiteit van Colorado en behaalde een LL.M. aan de New York Universiteit.

Matteo Castelvetri

Lid van het Bestuur

Matteo was werkzaam gedurende 19 jaar in Investment Banking bij Morgan Stanley en Goldman Sachs. Als bedrijfsleider van Morgan Stanley’s Financial Institution Group had hij de leiding over European Insurance en droeg hij de hoofdverantwoordelijkheid voor verschillende Europese large cap verzekeraars. Hij adviseerde bij meer dan 50 transacties en heeft enkele van de belangrijkste fusies en overnames, herstructureringen en beursaanvragen in de Europese verzekeringswereld in gang gezet en uitgevoerd. Matteo begon zijn carrière bij Goldman Sachs als investeerder in staatsobligaties en noodlijdende fondsen en werd later adviseur voor banken en verzekeraars. Hij behaalde zijn bachelor Economie summa cum laude aan de Bocconi Universiteit in Milaan en heeft tevens een bachelor Klassieke gitaar.

Victor Rod

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Victor Rod voltooide in 1973 zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Nancy (Frankrijk). Na een korte periode in Luxemburg als advocaat te hebben gewerkt was hij secretaris-generaal bij de vereniging van verzekeringsbedrijven in Luxemburg (Association Des Compagnies d’assurance, ACA).

In 1980 werd hij aangesteld als de eerste voltijdse directeur van de toezichthoudende instantie voor het verzekeringswezen in Luxemburg (Commissariat aux assurances). Tot zijn pensioen op 31.12.2014 was hij het langst dienende hoofd van een verzekeringstoezichthouder in Europa.

Victor was vanaf de oprichting tot aan zijn pensioen (2010 – 2014) plaatsvervangend voorzitter van de European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA), gevestigd in Frankfurt.

Hij was tevens Luxemburgs vertegenwoordiger bij het European Insurance and Occupational Pension Committee (EIOPC) in Brussel en lid van het directiecomité van de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) in Bazel die op mondiaal niveau de norm stelt in verzekeringszaken.

Victor was 25 jaar lang voorzitter van een Luxembourg Bank. Naast zijn rol als voorzitter en onafhankelijk directeur van GBLife maakt Victor deel uit van het bestuur van een binnenlandse retailverzekeringsmaatschappij en heeft hij 20 jaar ervaring als niet-uitvoerend bestuurslid bij ’s werelds grootste satellietexploitant.

Sinds 2015 is Victor als of counsel advocaat werkzaam bij Luxemburgs grootste onafhankelijke advocatenkantoor, Arendt & Medernach (A & M), waar hij hoofdzakelijk adviseert over juridische, reglementaire en technische kwesties bij verzekering en herverzekering.

 

Christophe Hucque

Financieel directeur (Chief Finance Officer, CFO)

Christophe Hucque heeft ruime ervaring in het verzekeringswezen. Christophe kwam in 2000 als actuaris bij GB Life Luxembourg (voorheen ING Life Luxembourg). Sinds 2006 heeft hij binnen GB Life Luxembourg verschillende leidinggevende posities vervuld. Hij trad in 2006 toe tot het managementteam als financieel directeur/risicomanager. Tussen 2007 en 2009 combineerde hij de positie van financieel directeur voor zowel ING Life Luxembourg als ING Variable Annuities Europe (Den Haag) en was hij betrokken bij de Europese uitrol van het productportfolio Variabele Annuïteiten. Christophe werd in 2009 operationeel manager en kreeg tevens de verantwoordelijkheid voor productmanagement en de commerciële relatie met ING Bank. Sinds 2015 is hij terug in zijn functie als financieel directeur en was hij tussen 2015 en 2017 tevens verantwoordelijk voor risico. Christophe heeft meerdere masters op zijn naam staan, onder andere in wiskunde en actuariële wetenschappen.

Pieter Coopmans

Algemeen directeur (Chief Executive Officer, CEO)

Pieter Coopmans heeft meer dan 20 jaar ervaring in het verzekerings- en bankwezen, in verschillende leidinggevende posities. Voor hij in 2012 als algemeen directeur en Dirigeant Agréé aantrad bij GB Life Luxembourg, vervulde hij managementfuncties bij toonaangevende financiële dienstverleners als NN Groep, Zurich Financial Services, SNS Reaal en ING Groep. Pieter heeft een sleutelrol gespeeld bij het ontvlechten van de ING/NN Groep, het rebranden van GB Life en het herpositioneren van het bedrijf in de wereldwijde levensverzekeringsmarkt. Onder zijn verantwoordelijkheid bereidde het managementteam de verkoop van GB Life aan een partner van de Global Bankers Insurance Group voor en werd deze in 2017 uitgevoerd. Pieter behaalde een bachelor bedrijfskunde aan de EU Business School en een master in bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.